Curriculum  vitae   Bibliografie   Onderzoek    Archiefrecht    Archiefwetenschap

 

 

Adres                                                                                               English version

 

De regenten van het Oude Mannen- en Vrouwengasthuis te Amsterdam, geschilderd door Cornelis van der

Voort, 1618. Amsterdams Historisch Museum.  Deze schilder vestigde de traditie van regentenportretten

waarop de afgebeelde archivalia verwijzen naar de efficiency en effectiviteit waarmee de regenten als

professionals de zaken bestuurden. Zie F.C.J. Ketelaar, “ Verbeelde rekenschap. Documenten op

Amsterdamse regentenstukken”, Amstelodamum 95-3/4 (mei-augustus 2008) 49-66.

! Tips over en afbeeldingen van portretten waarop archiefstukken voorkomen zijn welkom: mailto:eketelaar@xs4all.nl