Home†† Curriculum††† Vitae†† Bibliografie†† Onderzoek††† Archiefrecht†† Archiefwetenschap

 

Projecten / Promovendi / Promoti

Projecten

Context voor de projecten
Archivering dient in organisaties ter ondersteuning en sturing van het werk, om vast te leggen waarom, wanneer, in welke functie en door wie welke handelingen verricht zijn. Ook iedere burger, elk gezin archiveert. Daaraan vooraf gaat archivalisering: de bewuste of onbewuste keuze (bepaald door sociale en culturele factoren) om iets in aanmerking te laten komen voor archivering. De archiefwetenschap stelt vragen als: wat is het in een samenleving, een organisatie of een individu dat hen archieven doet vormen en gebruiken zoals ze doen. Kunnen we, door een beter inzicht in de wijze waarop mensen archieven vormen en gebruiken, uitspraken doen over een effectief en efficiŽnt archiefbeheer ? In onze informatiesamenleving hangt de toekomst van het  archief en daarmee van een belangrijk stuk van het maatschappelijk geheugen af van digitale duurzaamheid.

Projecten

  • Geschiedenis van de archiefvorming 
    Geschiedenis van registratuur en informatieverzorging in organisaties van overheid en particulieren, vanaf de middeleeuwen tot nu toe, met bijzondere aandacht voor culturele verschillen.
  • Onderzoek van archiefonderzoek
    Het gebruik en niet-gebruik van archieven. Daaronder ook ethische vragen inzake gebruik van archieven (openbaarheid/privacybescherming).
  • Vergelijkende archiefwetenschap
    Archiefvorming en archiefgebruik in culturele context.

 

Promovendi

Zie ook de beschrijvingen in NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System).

Daan HertogsDe registratuur van de Sjoa en de Sjoa in de Registratuur. (promotor Johannes Houwink ten Cate, copromotor Eric Ketelaar)

Erika A. Hokke ††Archivaris: professie en professionalisering

Christophe Jacobs Une politique pour les archives en France, 1852-1945? (promotores Theo Thomassen en Marc Olivier Baruch (líEcole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), copromotor Eric Ketelaar

Hans WaalwijkDe tijd was rijp. Jacob Schreiber en Jacob von Ramingen; scribenten, registrators, archivarissen en de vermarkting van archivistische technieken in 16e eeuwse Zuidwest Duitse gebieden.(promotor Charles Jeurgens, copromotor Eric Ketelaar)

 

Promoti

 

Dr. Annemieke van Bockxmeer (14 november 2014), proefschrift De oorlog verzameld. Het ontstaan van de collecties van het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie

 

Dr. Geert-Jan van Bussel en dr. Ferdinand Ector (2 december 2009); proefschrift: Op zoek naar de herinnering... Verantwoordingssystemen, content-intensieve organisaties en performance

Dr. Ineke Deserno (19 april 2016); proefschrift Corporate recordkeeping: the evidence-base for sustainability reporting by multinational enterprises. (promotie aan Monash University, Faculty of Information Technology, Melbourne, Australia. Medepromotor Sue McKemmish)

Dr. Peter J. Horsman (16 december 2009); proefschrift: Abuysen ende desordiŽn. Archiefvorming en archivering in Dordrecht 1200-1920

Prof. dr. Rudi C.J. van Maanen (30 november 2000 Universiteit Leiden); proefschrift: Het Leidse stadsarchief 1816-1929.

Prof. dr. John S. Mackenzie Owen (22 november 2005); proefschrift: The scientific article in the age of digitization

Dr. Theo H.P.M. Thomassen (16 december 2009 Ė cum laude); proefschrift: Instrumenten van de macht. De Staten-Generaal en hun archieven 1576-1796  

Dr. Susan Tucker (10 december 2009); proefschrift: The Most Public of all History: Family History and Heritage Albums in the Transmission of Records