Home    Curriculum    Vitae   Bibliografie    Onderzoek    Archiefrecht    Archiefwetenschap

 

 

Bibliografie

Algemeen  / Geschiedenis Archiefwezen  /  Geschiedenis van de archiefvorming /  Organisatie Archiefwezen  /
 Opleiding, ethiek en beroepsbeeld van archivarissen  / Archiefrecht  /
Vorming van archieven, Records managementOpenbaarheid  / Toegankelijk maken van archieven  / Informatietechnologie  / Maatschappelijke taak archieven  / Internationale samenwerking  / Diversen  / Rechtsgeschiedenis  / Geschiedenis  / Rechtswetenschap

 

 

Enkele recente publicaties

· 'Cook’s Copernican Turn’, in: "All Shook Up": The Archival Legacy of Terry Cook, ed. Tom Nesmith, Greg Bak and Joan M. Schwartz (Chicago: Society of American Archivists,  2020), pp. 220-226.

· [with Livia Iacovino] ‘Livia Iacovino (1949- )’, in: Encyclopedia of Archival Writers, 1515-2015, ed. Luciana Duranti and Patricia C. Franks (Lanham etc.: Rowman & Littlefield, 2019), pp. 312-315.

· ‘Sue McKemmish (1950- )’, in: Encyclopedia of Archival Writers, 1515-2015, ed. Luciana Duranti and Patricia C. Franks (Lanham etc.: Rowman & Littlefield, 2019), pp. 377-379.

· ‘S. Muller, J.A. Feith, and R. Fruin’, in: Encyclopedia of Archival Writers, 1515-2015, ed. Luciana Duranti and Patricia C. Franks (Lanham etc.: Rowman & Littlefield, 2019), pp. 411-413.

· The Dutch comptoir as information centre, Archival Science, 18 (2018): 333-41.

· Foreword, in: Archives & Information in the Early Modern World, ed. Liesbeth Corens, Kate Peters and Alexandra Walsham (Proceedings of the British Academy, 212) (Oxford University Press, Oxford 2018, pp. XV-xvii.        

· Foreword, in: James Lowry (ed.), Displaced Archives, Routledge, London and New York 2017, pp. VIII-IX.

· Archival turns and returns. Studies of the archive, in: Anne J. Gilliland, Sue McKemmish and Andrew J. Lau (eds.), Research in the archival multiverse, Monash University Press, Clayton 2016,  228-268.

· “Van meer belang voor ’s Lands geschiedenis dan voor het geslacht van Oranje-Nassau”: de verhouding tussen het Rijksarchief en het Koninklijk Huisarchief, 1825-1965, in: Yvonne Bos-Rops, Marijke Bruggeman en Gustaaf Janssens (red.), Vorstelijk, koninklijk, keizerlijk. Archieven van vorstenhuizen in Europa. Stichting Archiefpublicaties, ’s-Gravenhage 2016, 33-41.

· “Wat is dan nog de waarde van het particuliere karakter van het Koninklijk Huisarchief?” Het debat over de afbakening tussen het Koninklijk Huisarchief en het Nationaal Archief,  2004-2014, in: Yvonne Bos-Rops, Marijke Bruggeman en Gustaaf Janssens (red.), Vorstelijk, koninklijk, keizerlijk. Archieven van vorstenhuizen in Europa. Stichting Archiefpublicaties, ’s-Gravenhage 2016, 217-228.  

· [Levensbericht van] Jacobus Thomas de Smidt, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2013-2014 (Leiden 2015) 170-181.

· Travels into and out of the record, Archives. The Journal of the British Records Association, vol. 39 number 127 October 2013, 17-29 [published March 2015].

· Concurring Curation for a Poetic GLAM, Archifacts, July 2014, 18-37.

· Prolegomena to a Social History of Dutch Archives, in: Aad Blok, Jan Lucassen, Huub Sanders (eds), A Usable Collection. Essays in Honour of Jaap Kloosterman on Collecting Social History. Amsterdam University Press 2014, 40-55. http://www.oapen.org/search?identifier=496214

· Archiefgeschiedenis: wat, waarom, hoe, wie? Archievenblad 118/7 (2014) 28-32.

· Accountability portrayed. Documents on regents’ group portraits in the Dutch Golden Age, Archival Science 14 (2014) 69-93.

·  Archives, memories and identities in: Caroline Brown (ed), Archives and Recordkeeping. Theory into practice (London: Facet, 2014) 131-70.

 

Publicaties
sedert 1990 (met een selectie 1965-1989)

Algemeen

· Gids voor de Nederlandse archieven (met W.J. Formsma) (tweede druk Bussum 1975, derde druk Haarlem 1981, vierde druk Weesp 1985) 128 pp. 

· Voorwerp van archiefwetenschap. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de archiefwetenschap aan de Rijksuniversiteit te Leiden op vrijdag 22 oktober 1993 (Houten 1993) 42 pp.  Herdrukt in: Hans Waalwijk en Jorien Weterings (red.), Spreken is goud. Oraties en colleges van     hoogleraren…en de archivistiek. Jaarboek 2008 Stichting Archiefpublicaties (’s-Gravenhage 2009) 107-122.

· Archief*wijzer. Handleiding voor het gebruik van archieven in Nederland (met J.A.M.Y. Bos-Rops en M. Bruggeman) (tweede druk Bussum 1994) 110 pp. (derde druk Bussum 2005) 165 pp. 

· The Archival Image. Collected essays [with a preface by A. Nuis and an introduction by Y. Bos-Rops](Hilversum 1997) 125 pp. 

· Vertrouwen van informatie? in: H.C. Bunt en G. Extra (red.), De informatiemaatschappij en de multiculturele samenleving (Tilburg 1997) 12-25. 

· Can we trust information? Paper presented at the First International Congress on Ethical, Legal, and Societal Aspects of Digital Information,Monte Carlo, 10-12 March 1997, publ. in: The International Information & Library Review 29 (1997) 333-338;  herdrukt (met toevoeging van noten) in: E. Ketelaar, The Archival Image. Collected essays (Hilversum 1997) 119-124. 

· Kerkelijke archieven en de bijbel, in: E.S.C. Erkelens-Buttinger e.a. (red.), De kerk en de Nederlanden. Archieven, instellingen, samenleving. Aangeboden aan prof. dr. C. Dekker bij zijn afscheid als rijksarchivaris en als hoogleraar in de archiefwetenschap…(Hilversum 1997) 385-388. 

· Unikaalnost archivnoi naoeki (The unique character of archival science), in: Meztunarodnaja naoetsjnaja konferentsija 'Ístoriki i archivisti' (International scientific conference 'Historians and archivists') (Moskwa 1998) 77-81. 

· Archivalisering en archivering. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 23 oktober 1998 (Samsom, Alphen aan den Rijn 1998) 29 pp.  Herdrukt in: Hans Waalwijk en Jorien Weterings (red.), Spreken is goud. Oraties en colleges van hoogleraren…en de archivistiek. Jaarboek 2008 Stichting Archiefpublicaties (’s-Gravenhage 2009) 164-181.

·  Archivistics Research Saving the Profession, in: The American Archivist  63 (Fall 2000) 322-340.

·  The Difference Best Postponed ? Cultures and Comparative Archival Science, in: Archivaria 44 (1997) 142-148, repr. in: P.J. Horsman - F.C.J. Ketelaar - T.H.P.M. Thomassen (ed.), Naar een nieuw paradigma in de archivistiek. Jaarboek 1999 Stichting Archiefpublicaties ('s-Gravenhage 1999) 21-27. 

· Archivalization and Archiving, in: Archives and manuscripts. The Journal of the Australian Society of Archivists 27 (1999) 54-61. Bewerking van een gedeelte van Archivalisering en archivering

·  Research in and on archives. Paper presented at the National Scholarly Communications Forum’Round Table, Canberra, 1 november 1999. 

· De culturele context van archieven, in: P.J. Horsman - F.C.J. Ketelaar - T.H.P.M. Thomassen (ed.), Context. Interpretatiekaders in de archivistiek. Jaarboek 2000 Stichting Archiefpublicaties ('s-Gravenhage 2000) 83-91.
·  Ethnologie archivistique, in: La Gazette des archives nr. 192 (2001) 7-20.

· Tacit Narratives: The Meanings of Archives, in: Archival Science 1 (2001) 131-141.  Spaanse vertalingNarrativas tácitas: los significados de los archivos’. In: Luis Hernández Olivera and Terry Cook (eds.), Combates por la memoria. Archivística de la posmodernidad  (Asociación de Archiveros de Castilla y León, Salamanca 2007) 137-147.

· Archival Temples, Archival Prisons: Modes of Power and Protection, in: Archival Science 2 (2002) 221-238.
· Empowering Archives: What Society Expects of Archivists, in: Susan Lloyd (red.), Past Caring? What does Society Expect of Archivists? Proceedings of the Australian Society of Archivists Conference. Sydney 13-17 August 2002 (Canberra: Australian Society of Archivists 2002) 11-27.
· De waarde(n) van archieven, in: Archievenblad 108/2 (maart 2004) 16-19.

·  Time future contained in time past. Archival science in the 21st century , in: Journal of the Japan Society for Archival Science 1 (2004) 20-35 [Japanse vertaling ibidem, 4-19]. Reprinted in: Masahito Ando (ed.), Introduction to Archival Science. Memory and Records into the Future. An anthology of articles translated into Japanese (Nichigai Associates, Tokyo 2006) 26-46.

· Recordkeeping and Societal Power, in: Sue McKemmish, Michael Piggott, Barbara Reed & Frank Upward (eds.), Archives: Recordkeeping in Society (Wagga-Wagga, Charles Sturt University 2005) 277-298. Spaanse vertaling: ‘Gestión de registros y poder social’. In: Sue McKemmish, Michael Piggott, Barbara Reed, Frank Upward (eds.), Archivos: gestión de registros en sociedad  (Concejalía de Cultura: 3000 Informática, Cartagena 2007) 379-404.

· Sharing: Collected Memories in Communities of Records, Archives and Manuscripts 33 (2005) 44-61. Spaanse vertaling: Compartir: Memorias Recopiladas en Comunidades de Registros, in: K. J. Rawson, Joan M. Schwartz, Terry Cook, Eric Ketelaar, Archvar, introd. Jorge Blasco (Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona. Instituto de Cultura, La Virreina Centre de la Imatge, 2017), 53-80.
· [with Sue McKemmish, and Anne Gilliland-Swetland], Communities of Memory: Pluralising Archival Research and Education Agendas, Archives and Manuscripts 33 (2005) 146-175.
· ‘The Panoptical Archive’, in: Francis X. Blouin and William G. Rosenberg (eds.), Archives, Documentation, and Institutions of Social Memory. Essays from the Sawyer Seminar (The Uniuversity of Michigan POress, Ann Arbor 2006) 144-150.
· (Dé)Construire l’archive, Matériaux pour l’histoire de notre temps No. 82 (avril-juin 2006) 65-70.  Portuguese translation:(Des)construir o arquivo”, in: Luciana Heymann and Leticia Nedel, editors, Pensar os arquivos: uma antologia (Rio de Janeiro, Editora FGV, 2018) 193-206.

· Archives in the Digital Age: New Uses for an Old Science, Archives & Social Studies: A Journal of Interdisciplinary Research, vol. 1, no. 0 (March 2007) 167-191 
· Archive im digitalen Zeitalter: “New Uses for an Old Science”, Archivpflege in Westfalen-Lippe 66 (April 2007) 4-11. 

· Exploration of the archived world: from De Vlamingh’s Plate to digital realities, Archives and manuscripts 36/2 (2008) 13-33.

· Afscheidscollege: ‘Levend Archief’,  in: Hans Waalwijk en Jorien Weterings (red.), Spreken is goud. Oraties en colleges van hoogleraren…en de archivistiek. Jaarboek 2008 Stichting Archiefpublicaties (’s-Gravenhage 2009) 15-27.

· Archivistiek: grondslagen, in: Yvonne Bos-Rops, Gustaaf Janssens, Charles Jeurgens, Eric Ketelaar (red.), Lezen! Teksten over het archief. Jaarboek 2007 Stichting Archiefpublicaties (’s-Gravenhage 2009) 18-21.

· A living archive, shared by communities of records, in: Jeannette A. Bastian and Ben Alexander (eds.), Community archives. The shaping of memory (London, Facet 2009) 109-132. A slightly different version was published as: Eric Ketelaar, Truths, Memories, and Histories in the Archives of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia In: H.G. van der Wilt, J. Vervliet, G.K. Sluiter en J.Th.M. Houwink ten Cate (eds)., The Genocide Convention. The Legacy of 60 Years (Brill, Leiden and Boston 2012) 201-221.

· Ten years of archival science. Archival Science 10 (2010) 345–352.

· Cultivating Archives, Archival Science 12 (2012) 19-33.

· [met Dirk Jan Dolfing, Ines van Dijk, Eline de Graaf, Theo Vermeer, Erik Visscher], Particuliere archieven in context, in: Theo Vermeer, Petra Links, Justin Klein (eds), Particuliere archieven. Fundamenten in beweging. Jaarboek 12 Stichting Archiefpublicaties, ‘s-Gravenhage 2013)13-30.

· Archival turns and returns. Studies of the archive, in: Anne J. Gilliland, Sue McKemmish and Andrew J. Lau (eds.), Research in the archival multiverse, Monash University Press, Clayton 2016,  228-268.

 

Bovenkant pagina

Geschiedenis van het archiefwezen

 

· De Archiefschool 1919-1969, in: Nederlands Archievenblad, 74 (1970) 120-137. 

· S. Muller Fz. en het Nederlands archiefwezen, in: Nederlands Archievenblad, 78 (1974) 198-210. 

· Robert Fruin, in: Biografisch woordenboek van Nederland, 2 (Amsterdam 1985) 168-171. 

· Het ontstaan van de Handleiding. Toelichting bij: § 1 van de Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven, door BV Erven B. van der Kamp te Groningen aangeboden aan haar oudste particuliere cliënt, de Vereniging van Archivarissen in Nederland, ter gelegenheid van de ledenvergadering te Groningen, 11 september 1986 [nr. 1 van 75 genummerde exemplaren]. 

· Muller, Feith and Fruin, in: Miscellanea Carlos Wyffels (=Archives et bibliothèques de Belgique/Archief-en bibliotheekwezen in België 57 (1986)) 255-268. repr. in Eric Ketelaar, The Archival Image. Collected essays (Hilversum 1997) 43-53. 

· Drie generaties Feith (1778-1913), in: Acht Groningse juristen en hun Genootschap. 225 jaren Pro Excolendo Iure Patrio (Groningen 1986) 61-104. 

· Archiefwezen 1968-1988, in: Voor burger en bestuur. Twintig jaar Nederlands archiefwezen 1968-1988 (Hilversum 1988) 7-19. 

· De Handleiding 90 jaar, in: Nederlands Archievenblad 92 (1988) 148-151. 

· "Lange tijd het modernste archief in Nederland", in: Liber R. Papier maakt openbare verantwoording mogelijk: opstellen aangeboden aan mr. A.E.M. Ribberink...('s-Gravenhage 1988) 22-30. 

· Schoengen, Michael (1866-1937), in: J. Folkerts e.a. (red.), Overijsselse biografieën, I (Meppel-Amsterdam 1990) 170-173. 

· Schöngen, Michael, in: Biografisch woordenboek van Nederland, 4 ('s-Gravenhage 1994) 449-451. 

· Haarlem: bakermat van de Vereniging van Archivarissen in Nederland, in: H. Brokken - F. Koorn - A. van der Steur (red.), Hart voor Haarlem. Liber amicorum voor Jaap Temminck (Haarlem 1996) 255-261. 

· Archivists in War, in: Interdependence of Archives. Proceedings of the twenty nineth, thirtieth and thirty first International Conferences of the Round Table on Archives (special issue of Janus, 1998) 159-163. 

· Archival Theory and the Dutch Manual, in: Archivaria 41 (Spring 1996) 31-40. repr. in E. Ketelaar, The Archival Image. Collected essays (Hilversum 1997) 55-65. 

· Herinneringen aan het Bleijenburg, in: De Bovenkamer. Magazine van het algemeen rijksarchief 3 (1) (1998) 4-7. 

· Proceedings of an International Symposium to Mark the 50th Anniversary of the Return of Dutch Book Collections from Germany in 1946, in: Archievenblad 102/4 (mei 1998) 31-32. 

· Het Rijksarchief op het breukvlak, in: Jaarboek 1998 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe ('s-Gravenhage 1999) 140-161.Samenvatting onder de titel Het ARA: tempel van historie en wetenschap, in: Nostrara. Personeelsblad algemeen rijksarchief/concerndiensten 11/3 (1999) 3-4. 

· [recensie van] F.W.F.J. Scholten e.a., Honderd jaar Gelre. Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht 1897-1997. Hilversum 1997, in: Archievenblad 103/5 (juni 1999) 43-44. 

· Zaalberg en Otlet: een hoofdstuk uit de geschiedenis van Belgisch-Nederlandse innovatie op archiefgebied, in: Gustaaf Janssens - Griet Maréchal - Frank Scheelings (red.), Door de archivistiek gestrikt. Liber amicorum prof. dr. Juul Verhelst (Brussel 2000) 157-164.

· Nederlandse archieven in Moskou. Winterslaap ten einde, in: Archievenblad 105/6 (augustus 2001) 36-39.
· Sinds wanneer zijn archieven erfgoed?, in: Archievenblad 107/1 (januari 2003) 32.

· [with Peter Horsman and Theo Thomassen] Introduction to the 2003 Reissue, in: S. Muller, J.A. Feith and R. Fruin, Manual for the arrangement and description of archives. Translation of the second edition by Arthur H. Leavitt, with new introductions… (Society of American Archivists, Chicago 2003) V-XXXIIII.

Reprinted as New Respect for the Old Order: The Context of the Dutch Manual, American Archivist 66 (2003) 249-270.

· In het archiefwezen meerder leven. De nationale archiefpolitiek van Bakhuizen van den Brink 1851-1865, in: Een vorstelijk archivaris. Opstellen voor Bernard Woelderink (Waanders uitgevers, Zwolle 2003) 190-196.

· In memoriam Bernard Slicher van Bath (1910-2004), Archievenblad 108/10 (december 2004) 10-13
· In memoriam mr. J.H. de Vey Mestdagh (1919-2005), Archievenblad 110/3 (april 2006) 13.

In Memoriam A.E.M. Ribberink  (1927-2013), Informatie Professional 2013/02, p. 37.

· In Memoriam Tom de Smidt (1923-2013), Archievenblad  117/4 (2013) 26-27.

· [Levensbericht van] Jacobus Thomas de Smidt, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2013-2014 (Leiden 2015) 170-181.

· “Van meer belang voor ’s Lands geschiedenis dan voor het geslacht van Oranje-Nassau”: de verhouding tussen het Rijksarchief en het Koninklijk Huisarchief, 1825-1965, in: Yvonne Bos-Rops, Marijke Bruggeman en Gustaaf Janssens (red.), Vorstelijk, koninklijk, keizerlijk. Archieven van vorstenhuizen in Europa. Stichting Archiefpublicaties, ’s-Gravenhage 2016, 33-41.

· “Wat is dan nog de waarde van het particuliere karakter van het Koninklijk Huisarchief?” Het debat over de afbakening tussen het Koninklijk Huisarchief en het Nationaal Archief,  2004-2014, in: Yvonne Bos-Rops, Marijke Bruggeman en Gustaaf Janssens (red.), Vorstelijk, koninklijk, keizerlijk. Archieven van vorstenhuizen in Europa. Stichting Archiefpublicaties, ’s-Gravenhage 2016, 217-228.  

· Foreword, in: Archives & Information in the Early Modern World, ed. Liesbeth Corens, Kate Peters and Alexandra Walsham (Proceedings of the British Academy, 212) (Oxford University Press, Oxford 2018, pp. XV-xvii.

· ‘S. Muller, J.A. Feith, and R. Fruin’, in: Encyclopedia of Archival Writers, 1515-2015, ed. Luciana Duranti and Patricia C. Franks (Lanham etc.: Rowman & Littlefield, 2019), pp. 411-413.

· 'Cook’s Copernican Turn’, in: "All Shook Up": The Archival Legacy of Terry Cook, ed. Tom Nesmith, Greg Bak and Joan M. Schwartz (Chicago: Society of American Archivists,  2020), pp. 220-226.

 

 

 

Bovenkant pagina

 

 

Geschiedenis van de archiefvorming

 

· Clerc (secretaris) en pensionaris van de stad Dordrecht, in: Holland, 3 (1971) 53-66.
· De procesgang bij het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland, in: Verslag en bijdragen rijks archiefschool 1969-1970 (Utrecht 1971) 33-64 [overgedrukt in: Apparaat voor de geschiedenis van Holland nr. 3].
· Jan van Hout's 'Registratuer", in: Nederlands Archievenblad, 84 (1980) 400-412 [=Scrinium et scriptura. Opstellen...J.L. van der Gouw].
· 'Door eenheid tot orde en vastheid'. Vernieuwing van de overheidsadministratie in de Bataafse tijd, in: Nehalennia.Bulletin van de werkgroep Historie en archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen en de Zeeuwsche Vereeniging voor Dialectonderzoek, afl. 109 (1996) 39-47.
· Recordkeeping Systems and Office Technology in Dutch Public Administration, 1823-1950, in: Jahrbuch für europäische Verwaltungsgeschichte/Yearbook of European Administrative History 9 (1997) 213-222.
· [recensie van] Techniek in Nederland in de twintigste eeuw, deel 1, Zutphen 1998, in: Archievenblad 103/9 (oktober 1999) 36-37.
· Besturen door registratuur, 1870-1940, in: P.J. Horsman - F.C.J. Ketelaar - T.H.P.M. Thomassen (ed.), Context. Interpretatiekaders in de archivistiek. Jaarboek 2000 Stichting Archiefpublicaties ('s-Gravenhage 2000) 97-109.
· Achter papieren muren. Bestuurscultuur in de archieven, in: De Nieuwste Tijd. Kwartaaltijdschrift voor eigentijdse geschiedenis 7 (maart 2003) 11-20.
· Control through Communication” in a Comparative Perspective, Archivaria 60 (2006) 71-89.

· Regentenrekeningen en regentenportretten. Archivalia op en achter regentenstukken in Amsterdam en Haarlem, in:  Maurits Ebben en Pieter Wagenaar (red.), De cirkel doorbroken. Met nieuwe ideeën terug naar de bronnen. Opstellen over de Republiek. Aangeboden aan Simon Groenveld… (Instituut voor Geschiedenis, Leiden 2006) 27-41.

· Exploration of the archived world: from De Vlamingh’s Plate to digital realities, Archives and manuscripts 36/2 (2008) 13-33.

· Verbeelde rekenschap. Documenten op Amsterdamse regentenstukken”, Amstelodamum 95-3/4 (mei-augustus 2008) 49-66.

· The Genealogical Gaze: Family Identities and Family Archives in the Fourteenth to Seventeenth Centuries,  Libraries & the Cultural Record 44, 1 (2009) 9-28.

· Ter Prevylege, in: Archieflink. Driemaandelijksenieuwsbrief van ‘t Archief. Gent on Files 9/4 (oktober 2009) 1-3 [uittreksel uit afscheidscollege ‘Levend Archief’]

· Records out and archives in: early modern cities as creators of records and as communities of archives. Archival Science 10 (2010) 201-210.

· ‘Ten dienste van ons geslacht’. Familiearchieven als erfgoed in Florence, Engeland en de Republiek, van renaissance tot Gouden Eeuw, It beaken 75 (2013) 85-91  

            N.B. Samenvatting van ‘The Genealogical Gaze: Family Identities and Family    Archives in the   Fourteenth to Seventeenth Centuries’ (2009). 

·  Dimensies van archiefgeschiedenis, In: Eddy Put - Chantal Vancoppenolle (red.), Archiefambacht tussen geschiedenisbedrijf en erfgoedwinkel. Een balans bij het afscheid van vijf rijksarchivarissen… (Algemeen Rijksarchief, Brussel 2013) (Miscellanea archivistica studia 208) 227-241.

· Accountability portrayed. Documents on regents’ group portraits in the Dutch Golden Age, Archival Science 14 (2014) 69-93.

· Prolegomena to a Social History of Dutch Archives, in: Aad Blok, Jan Lucassen, Huub Sanders (eds), A Usable Collection. Essays in Honour of Jaap Kloosterman on Collecting Social History. Amsterdam University Press 2014, 40-55.

· Archiefgeschiedenis: wat, waarom, hoe, wie? Archievenblad 118/7 (2014) 28-32

· Travels into and out of the record, Archives. The Journal of the British Records Association, vol. 39 number 127 October 2013, 17-29 [published March 2015].

 · The Dutch comptoir as information centre, Archival Science, 18 (2018): 333-41.

Bovenkant pagina

Organisatie van het archiefwezen

· Wetenschappelijke achterstand rijksarchiefwezen? [met A.G. Van Der Steur], in: Spiegel Historiael, 3 (1968) 621-627. 

· Archivstatistik als Instrument archivischer Planung, dargestellt insbesondere am Beispiel des niederländischen Archivwesens, in: Der Archivar, 33 (1980) 39-48. 

· A guide for surveying archival and records management systems and services; a RAMP study [met F.B. Evans] (Paris 1983) 28 pp. = Guiá para la encuesta sobre los sistemas y servicios de la gestión de documentos y la administración de archivos. Un estudio de RAMP (París 1983) 41 pp.= Guide pour inventorier les systèmes et services d'administration d'archives et de gestion de documents: une étude RAMP (Paris 1983) 43 pp. 

· Organisatie van het archiefwezen, in:  F.C.J. Ketelaar, A.J.M. den Teuling, J.U. van Wijngaarden (red.), Archiefbeheer in de praktijk (Alphen aan den Rijn 1986) hoofdstuk 1000. 

· Centralization, decentralization and the Archives in the Netherlands, in: Janus, 3 (1986) 16-25. N.B. Revised version in: E. Ketelaar, The Archival Image. Collected essays (Hilversum 1997) 93-101. 

· Centralisation, décentralisation et archives, in: Centralisation, décentralisation et archives. Actes de la vingt-quatrième conférence internationale de la Table Ronde des Archives (Paris 1987)17-45 = Centralization/decentralization and archives, ibidem, 91-116. 

· De rijksarchiefdienst op weg naar 2000, in: A.C. Meijer (red.), Honderd jaar rijksarchief in Zeeland 1880-1990. Verslag van een symposium (Middelburg 1990) 9-14. 

· Archiefinspectie nieuwe stijl, in: Od [Overheidsdocumentatie], 44 (1990) 2-5. 

· Archiefinspectie bij de bron, in: Nederlands Archievenblad 94 (1990) 349-352. 

· Toezicht op, door en voor het Rijk, in: Archiefperspectief. Bulletin van de gezamenlijke provinciale archiefinspecties in Nederland, nr. 12 (1991) 26-31. 

· Waardering voor en door archivarissen, in: Od [Overheidsdocumentatie], 45 (1991) 33-35. 

· Nieuwe provincies, nieuwe archieven ?, in: Nederlands Archievenblad 98 (1994) 195-199. 

· Openbaar en bijzonder archiefwezen vroeger, nu en in de toekomst, in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 24 (1994) 48-56. 

· Financing archival services, in: Financing archival services. Proceedings of the twenty-eight International Conferences of the Round Table on Archives (special issue of Janus, 1998) 5-22 = Le financement des archives, in: Le financement des archives, in: Actes de la vingt-huitième conférence internationale de la Round Table des Archives (Janus 1998) 5-27. 

· Van bruidstaart tot archief, in: N.C. Römer - Kenepa - M.R. Francisco-Granviel (red.),30 Jaar Centraal Historisch Archief van de Nederlandse Antillen (Willemstad 1999) 132-134. N.B. Voordracht gehouden op 27 augustus 1994 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Centraal Historisch Archief van de Nederlandse Antillen. 

· With Frank Huysmans and Peter van Mensch: "Netherlands: Archives, Libraries and Museums", Encyclopedia of Library and Information Sciences, Third Edition (2010).

· Concurring Curation for a Poetic GLAM, Archifacts, July 2014, 18-37.

 
Bovenkant pagina              


Opleiding, ethiek en beroepsbeeld van archivarissen

· Archival training in Indonesia (Paris 1980) 28 pp. 

· Das Berufsbild des Archivars in den Niederlanden heute und in der Zukunft,  Archivpflege in Westfalen und Lippe nr. 25 (Mai 1986) 35-37. repr. in: Eric Ketelaar, The Archival Image. Collected essays (Hilversum 1997) 109-114. 

· The archival image, in: The American Archivist 58 (4)(Fall 1995) 454-456 repr., with footnotes added, in: Eric Ketelaar, The Archival Image. Collected essays (Hilversum 1997) 115-118. 

· Professional ethics: the moral defence of the Archivist. Paper presented at the conference "Cyber, Hyper or Resolutely Jurassic ? Archivists and the Millennium", University College Dublin, 3 oktober 1998.

· Bildung der Archive und Ausbildung der Archivare: neue Identitäten,  Archivpflege in Westfalen und Lippe nr. 51 (Oktober 1999) 40-44.

· Archiefwetenschap studerenArchievenblad 103/7 (september 1999) 24-25.

· Archivists in Communion. Address delivered at the opening of the XIVth International Congress on Archives of the International Council on Archives, Seville, 22 September 2000,  Archievenblad 104/9 (november 2000) 10-11.

· Archivistiek in Amerika,  Archievenblad 104/8 (oktober 2000) 22-23, 104/10 (december 2000) 36-37, 105/1 (februari 2001) 30-31, 105/3 (april 2001) 12-13, 105/4 (mei 2001) 26-27.

· Hij is niet hier, hij is niet daar, hij is in Amerika!,  Radicaal 5/10 (oktober 2000) 16, 
5/12 (december 2000) 14-15, 6/1 (februari/maart 2001) 16-17, 6/2 (mei 2001) 18-20.

· Training, refresher courses and additional training. Text presented...at the European Summit in Brussels...(Algemeen Rijksarchief - Archives Générales du Royaume, Brussel-Bruxelles 2002) 11 pp. (European Bureau of National Archivists 1).

· The Ethics of Preserving and Destroying Private Archives, Archives News/Argiefnuus 43/4 (June 2001) [Festschrift Verne Harris] 70-77. 

· [review of] Tomas A. Lipinski (ed.), Libraries, Museums, and Archives. Legal issues and Ethical Challenges in the New Information Era (The Scarecrow Press, Lanham, Maryland, and London, 2002), Journal of the Society of Archivists 23 (2002) 272.
· De nieuwe Master Archiefwetenschap, Archievenblad 107/4 (mei 2003) 19-21.   

· Archiefwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, Archievenblad 110/6 (juli 2006) 16-17.

· Visitatie en accreditatie informatie- en archiefopleidingen aan de Universiteit van Amsterdam, Archievenblad 110/9 (november 2006) 18-21.

· Wat maakt een goed archivaris?”, Archievenblad 110/10 (december 2006) 16-17, Archievenblad 110/10 (december 2006) 16-17.
· Modern archivistisch onderzoek, Archievenblad 111/5 (juni 2007) 10-11.

· Klassieke teksten voor iedere archivaris, Archievenblad   112/6 (juli 2008) 40-43.

· Klassieke teksten, Bibliotheek-& Archiefgids 84/4 (augustus 2008) 12-16.

            Iets gewijzigde versie van het voorgaande.

· Na de Archiefschool”, Archievenblad   112/10 (december 2008) 20-21

· Competenties comparatief, in: Erika Hokke en Thijs Laeven (red.), Archivaris. Professie, professional, professionaliteit, professionalisering. Jaarboek S@P (Stichting Archiefpublicaties , ’s-Gravenhage 2010) 112-121.

· [with Sue McKemmish, Livia Iacovino, Melissa Castan and Lynette Russell], Resetting relationships: archives and Indigenous human rights in Australia, Archives and Manuscripts 39 (2011) 107-144.

 

Bovenkant pagina


Archiefrecht 

· Archiefrecht, in: Nederlands Archievenblad  95 (1991) 341-343. 

· Auteursrecht en archieven, in: Nederlands Archievenblad, 77 (1973) 263-291. 

· Moderne media als archiefbescheiden in de zin der wet, in: Nederlands Archievenblad, 78 (1974) 54-60. 

· Archival and records management legislation and regulations; a RAMP study with guidelines (Paris 1985) 121 pp. = Legislación y reglamentos en materia de archivos y gestión de documentos: estudio RAMP con principes rectores (París 1985) 90 pp. = Législation et réglementation en matière d'archives et de gestion des documents: une étude RAMP accompagnée de principes directeurs (Paris 1986) 83 pp. Een Bulgaarse vertaling van de hoofdstukken 1.1 en 1.2 in: Archiven pregled 1991, 25-32. 

· Archiefrecht, in: F.C.J. Ketelaar, A.J.M. den Teuling, J.U. van Wijngaarden  (red.), Archiefbeheer in de praktijk (Alphen aan den Rijn 1986) hoofdstuk 1500. 

· Overbrenging in de zin van de Archiefwet 1962, in: F.C.J. Ketelaar, A.J.M. den Teuling, J.U. van Wijngaarden  (red.), Archiefbeheer in de praktijk (Alphen aan den Rijn 1986) 6010/1-7. 

· Overdracht van particuliere archieven, in: F.C.J. Ketelaar, A.J.M. den Teuling, J.U. van Wijngaarden  (red.), Archiefbeheer in de praktijk (Alphen aan den Rijn 1986) 6020/1-11. 

· Richtlijnen bij archiefwetgeving en -reglementering, in: J. Mertens - J. Verhelst (red.), Voor een nieuwe archiefwet. Advies van de Werkgroep Archiefbeleid (Antwerpen 1987) (Archiefkunde. Verhandelingen aansluitend bij Bibliotheek- en Archiefgids, 2) 51- 61. N.B. Bekorte vertaling van hoofdstuk 5 van "Archival and records management legislation and regulations: a RAMP study with guidelines". 

· Préface, in: C. Couture - M. Lajeunesse, Législations et politiques archivistiques dans le monde (Québec 1993) 5-6. 

· Handleiding archiefrecht [met C.G.M. Noordam] ('s-Gravenhage 1995). [Syllabus Archiefschool] 70 blz. Tweede herziene uitgave o.d.t. Syllabus archiefrecht [Amsterdam 1998] 92 blz. Derde herziene uitgave Amsterdam 2005, 90 blz..

· The Archivist and the Legislator, in: Der Archivar 49 (1996) 599-603. 

· Archiefrecht (Alphen aan den Rijn 1996 en volgende jaren). 

· Verkorting bewaartermijnen buiten de Archiefwet. Archiefverplichtingen van ondernemingen, in: Archievenblad 102/7 (september 1998) 9-11. 

· Elke handeling telt. Archiefdiensten en de Wet bescherming persoonsgegevens, in: Archievenblad 104/3 (mei 2000) 18-23; 104/4 (juni 2000) 26-29.

· Het Zeeuws Archief. Archief zonder archivaris?, in: Archievenblad 104/6 (augustus 2000) 11.

· Vrijstelling aanmelding Wet bescherming persoonsgegevens, in: Archievenblad 105/7 (september 2001) 16-17.

· Archief en recht na 35 jaar, in: Archievenblad 106/9 (november 2002) 26-31.

· Bezwaar en beroep, in: Archievenblad  112/2 (maart 2008) 23.

· Archiefrecht, in: Yvonne Bos-Rops, Gustaaf Janssens, Charles Jeurgens, Eric Ketelaar (red.), Lezen! Teksten over het archief. Jaarboek 2007 Stichting Archiefpublicaties (’s-Gravenhage 2009) 32-35.


 Bovenkant pagina     

Vorming van archieven, records management
 

· Het tweede geheugen/The Second Memory, in: Jaarverslag/Annual report 1999 Brill (Leiden 2000) 49-64.

· Vormen  van archieven/Forming Archives, in: Jaarverslag/Annual report 2000 Brill (Leiden 2001) 49-64.

· Nut van archieven/The benefit of archives, in: Jaarverslag/Annual report 2001 Brill (Leiden 2002) 49-64. .

· Synergie bereiken, in: KBenP actueel 1 (mei 2002) 1.

· De schaduwboekhouding van Nederland, in: Overheidsdocumentatie 56, 443-447. .

· Persoonlijke archieven horen niet in de schaduw, in: NRC-Handelsblad 10 oktober 2002, 8.  [Verkorte versie van ‘De schaduwboekhouding van Nederland’].

· Quellen der Zukunft, in: Verena Kinle - Wolf-Rüdiger Schleidgen (red.), Zwischen Tradition und Innovation. Strategien für die Lösung archivischer Aufgaben am Beginn des 21. Jahrhunderts, Siegburg: Respublica Verlag (Veröffentlichtungen der staatlichen Archives des Landes Nordrhein-Westfalen, Reihe E, Heft 8), 127-138..

· Waardering, in: Liber amicorum samengesteld ter gelegenheid van het afscheid van Noor Erkelens-Buttinger als provinciaal inspecteur der archieven (Utrecht 2003) 36-37.

· Digitaal mensenwerk, in: Archievenblad 109/3 (april 2005) 30-31.
· Writing on Archiving Machines, in: Sonja Neef, José van Dijck, and Eric Ketelaar (eds.), Sign here! Handwriting in the Age of New Media (Amsterdam University Press, Amsterdam 2006) 183-195.
Spaanse vertaling door Alejandro Delgado Gómez: El escribir sobre máquinas de archivar (2007).

· De papierschuivers van Latour. In: Michel van der Eycken en Erik Houtman (red.), LACH. Liber amicorum Coppens Herman (Algemeen Rijksarchief, Brussel 2007). 667-672.

· Records management, in: Yvonne Bos-Rops, Gustaaf Janssens, Charles Jeurgens, Eric Ketelaar (red.), Lezen! Teksten over het archief. Jaarboek 2007 Stichting Archiefpublicaties (’s-Gravenhage 2009) 63-70.

Bovenkant pagina

Openbaarheid van archieven 

· L'accès aux archives dans les Pays-Bas, in: La Gazette des archives (1985) 196-201.
· De 'nieuwe' openbaarheid in de Archiefwet, in: Nederlands Archievenblad 95 (1991) 308-320.
· Clio's blinddoek - privacy in publieke archieven, in: Mededelingen Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1992) 41-50.
· Privacybescherming en vernietiging, in: Gens nostra 47 (1992) 398-402.
· Archives of the people, by the people, for the people, in: S.A. Argiefblad  / S.A. Archives Journal 34 (1992) 5-16. repr. in Eric Ketelaar, The Archival Image. Collected essays (Hilversum 1997) 15-26.
· Von Papierarchiven zu Menschenarchiven. Zur Eröffnung des 7. Deutsch-niederländischen Archivsymposiums, in: Archivpflege in Westfalen und Lippe, Heft 37 (April 1993) 2-3. 
· Recht op weten, recht op vergeten ? Persoonsinformatie in openbare archieven, in: A.P. van Vliet - E.J.W.M. van der Dennen (red.), Bronnen geschiedschrij-ving van de Tweede Wereldoorlog ('s-Hertogenbosch 1995) 141-152.
· Bescherming van de privacy, in: Nederlands Archievenblad 99 (1995) 102-108.
· The right to know, the right to forget ? Personal information in public archives, in: Archives and manuscripts. The Journal of the Australian Society of Archivists 23 (1995) 8-17. repr. in ERIC KETELAAR, The Archival Image. Collected essays (Hilversum 1997) 27-34.
· Der Archivar als Vermittler zwischen der toten Vergangenheit und dem lebenden Volk, in: Der Archivar 48 (1995) 589-596. repr. in Eric Ketelaar, The Archival Image. Collected essays (Hilversum 1997) 35-41.
· De toekomst van het heden: openbaarheid en selectie, in: L. ALOFS - W. RUTGERS - H.E. COOMANS (red.), Arubaans akkoord. Opstellen over Aruba van vóór de komst van de olieindustrie, ter nagedachtenis aan dr.Johan Hartog 1912-1997 ('s-Gravenhage 1997) 25-32.N.B. Bewerking van "Openbaarheid: de toekomst van het heden" en "Van bruidstaart tot archief" uit 1994, gepubliceerd in 1999.
· Understanding Archives of the People, by the People, and for the People, in: J.D. Bindenagel (ed.), Washington Conference on Holocaust-Era Assets Proceedings (Washington D.C. 1999) 749-761. 
· Openbaarheid: de toekomst van het heden, in: N.C. Römer - Kenepa - M.R. Francisco-Granviel (red.), 30 Jaar Centraal Historisch Archief van de Nederlandse Antillen (Willemstad 1999) 113-119. N.B. Feestrede gehouden op 26 augustus 1994 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Centraal Historisch Archief van de Nederlandse Antillen. 
· Looking through the Record into the Rose Garden, in: Arkhiyyon. Reader in archives studies and documentation. Israel Archives Association 10-11 (1999) XXVII-XLII.
· Access: The Democratic Imperative, Archives and Manuscripts 34 (2006) 62-81.
· Tussen geheimhouding en openbaarheid: waar ligt de grens?  Archievenblad 114/10 (oktober 2010) 17-19.

Bovenkant pagina

Toegankelijk maken van archieven 

· Middelen tot ontsluiting van archieven, in: Nederlands Archievenblad, 80 (1976) 247-258. 

· Die veröffentlichten Bestandsübersichten der niederländischen Archive: Instrumente für Benutzer und Archivare, in: Archivpflege in Westfalen und Lippe, Heft 21 (Januar 1984) 19- 23. 

· Moderne ontsluiting van archieven: alternatief voor bronnenpublikaties ?, in: Bron en publikatie; voordrachten en opstellen over de ontsluiting van geschiedkundige bronnen uitgegeven bij het 75-jarig bestaan van het Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis ('s-Gravenhage 1985) 28-44. 

· Haren vanuit Den Haag of de brug tussen brein en bron, in: Bibliotheek, wetenschap en cultuur. Opstellen aangeboden aan mr. W.R.H. Koops bij zijn afscheid als bibliothecaris der Rijksuniversiteit te Groningen (Groningen 1990), 75-86.

· Gebruik van archieven in de sociaal-economische geschiedenis, in: NEHA-Jaarboek voor economische, bedrijfs- en techniekgeschiedenis 58 (1995) 305-320. 

· Rendement van archiefgebruik, in: Radicaal. Personeelsblad van de Rijksarchiefdienst 1 nr. 2 (februari 1996) 5.

· Vreemdelingen, in: Radicaal. Personeelsblad van de Rijksarchiefdienst 1 nr. 6/7 (juni/juli 1996) 7.

· Handleiding in het Chinees, in: Radicaal. Personeelsblad van de Rijksarchiefdienst 1 nr. 10 (oktober 1996) 5.

· Mensen in het archief, in: De Bovenkamer. Magazine van het Algemeen Rijksarchief 1997, 95-96.
· Unravelling the Mesh: The ERR Survey as a Finding Aid. Publications of the International Institute of Social History, 2012 http://www.iisg.nl/publications/errsurvey/unravelling-the-mesh.doc

 
                

Bovenkant pagina


Informatietechnologie 

· Nederlands archiefwezen en computer - wet van de remmende voorsprong, in: Nederlands Archievenblad, 85 (1981) 431-437. 

· Exploitation of new archival materials. Report for the 3rd Plenary Session of the XIth International Congress on Archives (Paris 1988), 27 pp. Repr. in: Archivum, 35 (1989) 189-199, repr. in ERIC KETELAAR, The Archival Image. Collected essays (Hilversum 1997) 67-79. Vertalingen: La mise en oeuvre des nouvelles archives (Paris 1988), 24 pp. repr. in Eric Ketelaar, The Archival Image. Collected essays (Hilversum 1997) 81-92. Die Auswertung neuartigen Archivguts (Paris 1988), 13 pp. La utilizacion de los nuevos materiales archivistos (Paris 1988) 23 pp. Russische vertaling (Paris 1988) 21 pp. Chinese vertaling (zonder noten) in: XI International Congress on Archives, Paris 1988 (Beijing 1990) (ISBN 7-80019-256-3) 135-147. Bulgaarse vertaling in: Archiven pregled 1989, 287-298. 

· Introduction of the 10 points for a follow-up to the DLM-Forum, in: Proceedings of the DLM-Forum on electronic records. Brussels, 18-20 December 1996 = INSAR. European Archives News, Supplement II (Luxembourg 1997) 350-352. ook in het Frans: Présentation des dix points pour un suivi du DLM-Forum, dans: Actes du DLM-Forum sur les données lisibles par machines. Bruxelles, 18-20 décembre 1996 = INSAR. Courrier Européen des archives, Supplément II (Luxembourg 1997) 350-352. 

· Archiefdienst zonder muren. Archives without walls, in: Archieven in Europa. Een toekomstbeeld. Bijdragen van de Nederlandse sprekers op de studiedag gehouden op 22 oktober 1996 in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel, Miscellanea archivistica studia 102 (Brussel 1998) 7-9.

· A quoi les réseaux?, in: Gli archivi dalla carta alle reti. Le fonti di archivio e la loro communicazioneAtti del convegno Firenze, 6-8 maggio 1996 (Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2001) 61-63.

· Archieven bewaren/Preserving archives, in: Jaarverslag/Annual report 2002 Brill (Leiden 2003) 49-64.

· The Archive as a Time Machine, in: Proceedings of the DLM-Forum 2002. @ccess and preservation of electronic information: best practices and solutions. Barcelona, 6-8 May 2002, INSAR European Archives News, Supplement VII (Luxembourg 2002) 576-581.
· Being Digital in People’s Archives, Archives and Manuscripts 31 (2003) 8-22.  

· Het verdwenen origineel. Digitale overheidsdocumenten en de Archiefwet, Computerrecht 2004.3, 4-9.

· Everyone an archivist, in: Niklaus Bütikofer, Hans Hofman, and Seamus Ross (eds.), Managing and Archiving Records in the Digital Era. Changing Professional Orientations (hier + jetzt, Verlag für Kultur und Geschichte, Baden, 2006) 9-14.
· Informatie in de toekomst. In: Lucas Reijnders, Bert de Reuver en Egbert Tellegen (red.), Toekomst in het groot. Van aarde tot zingeving (Amsterdam University Press, Amsterdam 2007) 210-212.

Bovenkant pagina


Maatschappelijke taak archieven 

· De archieven en de jeugd, in: Nederlands Archievenblad, 67 (1963) 100-108 [overgedrukt in: Janus, 4 (1963) 100-108]. 

· Archieven en onderwijs, in: Kleio, 15 (1974) 745-799 [overgedrukt in: Mededelingen van de Commissie modernisering leerplan geschiedenis en staatsinrichting 1973-1974]. 

· Image, in: Radicaal . Personeelsblad van de Rijksarchiefdienst 1 nr. 3 (maart 1996) 7.

· School en archief, in: Radicaal . Personeelsblad van de Rijksarchiefdienst  2 nr. 1 (januari 1997) 5.

· Communicatie, in: Radicaal . Personeelsblad van de Rijksarchiefdienst 2 nr. 3 (maart 1997) 5.
· [with Victor-Jan Vos] Amsterdam Communities' Memories: Research into how Modern Media can be applied to Archive Community. In: Larry Stillman and Graeme Johanson (eds.), Memory Constructing and Sharing Memory: Community Informatics, Identity and Empowerment: Selected papers from the 3rd Prato International Community Informatics Conference; Community Informatics Research Network 9- 11 October 2006 (Cambridge Scholars Publishing, Newcastle UK 2007).

· Archives as Spaces of Memory, Journal of the Society of Archivists 29 (2008) 9-27.

· Los archivos inmersos en el futuro. Actas do seminario internacional o futuro da memoria: o patrimonio arquivístico dixital. Actas del seminario internacional el futuro de la memoria: el patrimonio archivístico digital. 2011, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela. pp. 411-430, Tradución español-galego Os arquivos inmersos no futuro, ibidem. pp. 21-40.

·  Archives, memories and identities in: Caroline Brown (ed), Archives and Recordkeeping. Theory into practice (London: Facet, 2014) 131-70.

·  Identiteit in stukken, in: Leeuwarder Historische Reeks 11 (Leeuwarden 2013) 14-25.

·  Documents as monuments, Archeion 112 (2011) 51-63. Polish translation: Dokumenty jako pomniki, Archeion 112 (2011) 37-47, with summaries in French and Russian.Reprinted in: Wojciech Falkowski (ed), Culture - Memory - Identities. Memory of the World Program and diversified Perception of the Past. Papers of the 4th International Conference of the UNESCO Memory of the World Programme, Warsaw, Poland 18-21 May 2011 (Warszawa 2013) 48-60.

 

Bovenkant pagina

Internationale samenwerking 

· Centralisation, décentralisation et Archives = Centralization/decentralization and Archives, in: Actes de la vingt-quatrième Conférence Internationale de la Table Ronde des Archives/Proceedings of the twenty-fourth International Archival Round Table Conference (Paris 1987), 17-45, 91-116. 

· Centralización y descentralización de archivos, in: ALA órgano de communica-ción de la asociación latinoamericana de archivos 1 (1987) 5-18, 2 (1987) 5-20. N.B. Vertaling van "Centralisation, décentralisation et Archives". 

· Deutsches und niederländisches Archivwesen in einem künftigen Europa, in: Archivpflege in Westfalen und Lippe nr. 33 (April 1991) 13-16. 

· The European Community and its archives, in: The American Archivist 55 (Winter 1992) 40-44. Een Bulgaarse vertaling in: Archiven pregled 1994, 70-74. 

· The archivist and archival Europe, in: Janus 1992.2, 248-250. N.B. Bewerking van 'The European Community and its archives' 

· Een baken van goede hoop. Het archiefwezen in Zuid-Afrika, in: Nederlands Archievenblad 97 (1993) 106-117. Verkorte versie in: Zuid-Afrika (uitgave Zuid-Afrikaansche Stichting Moederland) 70 (1993) 112-114. 

· Unfolding South African Archives: a Candid Report on a Working Visit, in: S.A. Archives Journal  / S.A. Argiefblad 35 (1993) 53-66. Engelse bewerking van het voorgaande artikel. 

· Transformatie van het Zuid-Afrikaanse archiefwezen, in: Zuid-Afrika (uitgave Zuid-Afrikaansche Stichting Moederland) 75 (1998) 76-77. Een bewerkte versie verscheen in Archievenblad 102/7 (september 1998) 15-17. 

· De presidentsverkiezing en archieven, in: Radicaal 5/12 (december 2000) 14-15.

·Transaustralian Archives and Manuscripts, in: Archives and Manuscripts 33/2 (November 2005) 14-17.

· [met Sarah Tyacke, John Herstad en David Leitch] International Evaluation of the National Archives Service of Finland (Ministry of Education, Helsinki 2006) 76 pp.

· Hrvatsko arhivsko zakonodavstvo I praksa: izmedu sna I jave / Archival legislation and practice in Croatia: between Dream and Deed, Arhivski Vjesnik/Bulletin d’archives, 51 (2008) 129-148.

· Foreword, in: James Lowry (ed.), Displaced Archives, Routledge, London and New York 2017, pp. VIII-IX.

 

Bovenkant pagina

Diversen 

· Archiefselectie en historisch onderzoek, in: Nederlands Archievenblad 95 (1991) 119-122. N.B. Bewerking van een bijdrage in NRC-Handelsblad, 2 mei 1991. 

· Keuren en kiezen, in: Argiefnuus  / Archives News 35/2 (1992) 21-47. 

· Hollands dagboek, in: NRC-Handelsblad 4 april 1992. 

· Rotterdam out of plumb thanks to the city archives, in: Les archives et les archivistes au service de la protection du patrimoine culturel et naturel. Actes de la vingt-septième Conférence Internationale de la Table Ronde des Archives. Dresde 1990 (Roma 1993) 126-127. Ontleend aan een artikel door R. DIDDE, in NRC-Handelsblad 24 april 190. 

· Grusswort des "Algemene Rijksarchivaris" der Niederlande, in: Drittes Deutsch-Niederländisch- Belgisches Archivsymposion...Annalen (Brussel-Bruxelles-Brüssel 1994) 9-15. repr. as 'Privatarchive, Sonderarchive und die Benützer, in: Eric Ketelaar, The Archival Image. Collected essays (Hilversum 1997) 103-107. N.B. Uitgewerkt in: Openbaar en bijzonder archiefwezen vroeger, nu en in de toekomst, in: Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum 24 (1994) 48-56. 

· De conserveringsbeleidslevencyclus, in: Met beleid behouden. Op weg naar een conserveringsprogramma voor ons papieren verleden. Verslag van een seminar gehouden in de Koninklijke Bibliotheek op 28 april 1994 (Den Haag 1994) 9-12. 

· Uitzicht, in: Radicaal. Personeelsblad van de Rijksarchiefdienst 1 nr. 11 (november 1996) 5.

· Toekomst, in: Radicaal. Personeelsblad van de Rijksarchiefdienst  2 nr. 6/7 (juni/juli 1997) 5.

· [met Yvonne Bos-Rops, Gustaaf Janssens en Charles Jeurgens, red.], Lezen! Teksten over het archief. Jaarboek 2007 Stichting Archiefpublicaties (’s-Gravenhage 2009). Hierin door Eric Ketelaar:

Archivistiek: grondslagen, 18-21; Archiefgeschiedenis, 22-25; Archiefrecht, 32-35; Records management, 63-70.

· [with Livia Iacovino] ‘Livia Iacovino (1949- )’, in: Encyclopedia of Archival Writers, 1515-2015, ed. Luciana Duranti and Patricia C. Franks (Lanham etc.: Rowman & Littlefield, 2019), pp. 312-315

· ‘Sue McKemmish (1950- )’, in: Encyclopedia of Archival Writers, 1515-2015, ed. Luciana Duranti and Patricia C. Franks (Lanham etc.: Rowman & Littlefield, 2019), pp. 377-379

 

Bovenkant pagina

Rechtsgeschiedenis [zonder boekbesprekingen]

· De politieke ordonnantie op Voorne. Op zoek in de archieven naar het arrest van de Hoge Raad van 23 juni 1621, in: Holland, 2 (1970) 171-183.
· Collisie van regels van huwelijksrecht ten tijde van de Republiek, in: Gens nostra, 25 (1970) 63-65 [herdrukt in: Bij ons in de familie (Amsterdam 1979) 38-40].
· Het einde van de beroepen uit Holland op de Grote Raad van Mechelen en de archieven van het Hof en de Hoge Raad van Holland (met H. Bordewijk), in: Consilium Magnum 1473-1973 (Brussel-Bruxelles 1977) 181-186.
· Oude zakelijke rechten, vroeger, nu en in de toekomst (Leiden-Zwolle 1978) XIII+330 pp. (dissertatie, ook als Rechtshistorische Studies nr. 3).
· Themis en Clio. Rechtshistorisch onderzoek aan de universi-teiten en in de archieven, in: Nederlands Archievenblad, 86 (1982) 214-225.
· Van pertinent register en ordentelijk protocol. Overdracht van onroerend goed in de tijd van de Republiek, in: De levering van onroerend goed. Vijf opstellen over de overdracht van onroerend goed vanaf het Romeinse recht tot het Nieuw Burgerlijk Wetboek (Amsterdam-Deventer 1985) (Ars notariatus XXXII), 39-56.
· Friese lenen, in: Liber amicorum jhr. mr. C.C. van Valkenburg ('s-Gravenhage 1985) 161-169.
· Plannen tot gemeentelijke herindeling in Groningen, in: De historie herzien. Vijfde bundel 'Historische avonden' uitgegeven door het Historisch Genootschap te Groningen ter gelegenheid van zijn honderdjarig bestaan (Hilversum 1987) 61-74.
· La réforme de la constitution française de l'an III. Les idées de Daunou et Merlin après Fructidor, in: H. Mohnhaupt (ed.), Revolution, Reform, Restauration. Formen der Veränderung von Recht und Gesellschaft (= Ius Commune. Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Europäische Rechtsgeschichte. Sonderhefte, 37) (Frankfurt am Main 1988) 75-89.
· Heerlijkheidsgevolgen, in: De heerlijkheid. Uitgave van de heemkundekring 'De heerlijkheid Heeze Leende Zesgehuchten' ter gelegenheid van hun 25-jarig bestaan [Heeze 1989], p. 32-45.
· De scheiding van politie en justitie in Groningen, in: Groningse Volksalmanak. Historisch jaarboek voor Groningen (1988) 129-141. 
· De schepping van het arrest Lindenbaum-Cohen, in: Kabaal in Holland. Bundel aangeboden bij het afscheid van mr. B.J. Asscher...(Arnhem 1993) 15-23.
· Bronnen uitgeven over de grenzen, in: Handelingen [van de] Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van België 27 (1996) 125-129.
· De wetgever en oude zakelijke rechten, in: S. Dauchy - J. Monballyu - A. Wijffels (red.), Auctoritates. Xenia R.C. van Caenegem oblata. De auteurs van de rechtsontwikkeling… (Brussel 1997) (Iuris scripta historica XIII) 158-161. 

[recensie van] J.S.L.A.W.B. Roes, Het oude zakelijke recht van de dertiende penning, in: Pro Memorie 4 (2002) 218-219.

De rechtshistoricus als adviseur, in: Pro Memorie 5 (2003) 402-405.  
· Heerlickheyden in het land van Fransema (Appingedam, Openbare Bibliotheek 2005) 16 pp.
· Teylers testament’ [tekstuitgave], in: Bert Sliggers, Jaap Vogel, Paul Beliën, Alle Diderik de Jonge, Piet Visser en Eric Ketelaar, De idealen van Pieter Teyler. Een erfenis uit de Verlichting (Gottmer en Teylers Museum, Haarlem 2006)  192-206.

De notaris als archivaris van oude zakelijke rechten: de toekomst van het verleden. In: W.J. Slagter et al., Het notariaat in een tijd van verandering; tijd voor verandering in het notariaat (Schaap en partners, Rotterdam 2007) 5-14.
Fransema voor de Jachtcommissie, in: Paul Brood en René Flach (red.), Historische Groninger rechtszaken. Bundel ter gelegenheid van het 250-jarig bestaan van het Groninger juristengenootschap Pro Excolendo Iure Patrio 1761-2011 (Profiel, Bedum 2011) 33-41.        

· [Levensbericht van] Jacobus Thomas de Smidt, in: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden 2013-2014 (Leiden 2015) 170-181.

Bovenkant pagina


Geschiedenis


· Brittenburg, raadsels rond een verdonken ruïne ([met H. Dijkstra] (Bussum 1965) 135 pp. (Fibulareeks 2).
· De toekomst van Den Haag's verleden, in: Jaarboek Die Haghe 1969, 95-110. 

· Inventaris van de archieven van het Corps studenten aan de Leidse hogeschool 1799-1839... (Leiden 1975) 44 pp. 

· Intelligent engagement. Vijftig jaar Sociëteit voor Culturele Samenwerking 1929-1979 (met E.A. Ketelaar-de Vries Reilingh, met een bijdrage van Christiaan de Moor) ('s-Gravenhage 1979) 71 pp. 

· De Brittenburg, 1581 en 1749, in: M. Addink-Samplonius (red.), Urnen delven. Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken (Dieren 1983) 10-13. 

· Aanvullingen en verbeteringen, in: W.J. Formsma - R.A. Luitjens-Dijkveld Stol - A. Pathuis, De Ommelander borgen en steenhuizen (tweede druk, Assen-Maastricht 1987) 585-597. 

· Driften, stegen, lanen. Straatnamen in Haren (Haren 1990) (Harener Historische Reeks 7) 56 blz. Met Aanvulling 2005, 7 blz.

· De Nationaale Vergadering representeer[en]de het volk van Nederland, in: Drie maal de volksvertegenwoordiger in Den Haag 1796, 1896, 1996. Symposium ter gelegenheid van de ingebruikneming van Binnenhof 1a-3 in de Oude Zaal van het Tweede-Kamergebouw (1996) 1-8. 

· Een eeuw historisch leven in Den Haag. Het Historisch Gezelschap te 's-Gravenhage honderd jaar, in: Jaarboek 1998 Geschiedkundige Vereniging Die Haghe ('s-Gravenhage 1999) 12-21. 

· [met Els Ketelaar - de Vries Reilingh] Holland in Ann Arbor. The Fiftieth Anniversary of The Netherlands Visiting Professorship at the University of Michigan (Ann Arbor 2001) 39 pp.

·  ‘Pieter Teylers testament. Teyler, man, je moest eens weten’, in: Bert Sliggers, Jaap Vogel, Paul Beliën, Alle Diderik de Jonge, Piet Visser en Eric Ketelaar, De idealen van Pieter Teyler. Een erfenis uit de Verlichting (Gottmer en Teylers Museum, Haarlem 2006) 147-173.
· Brittenburg: een Leids icoon, in: Cor de Graaf en Ariela Netiv (red.), Erudiete overpeinzingen. Bijdragen over de stad en zijn omgevingen bij het afscheid van Rudi van Maanen (Regionaal Archief Leiden, Leiden 2006) 104-107.

Bovenkant pagina


Rechtswetenschap 

· Openbare registers; poging tot inventarisatie, in: Weekblad voor privaatrecht, notarisambt en registratie, 102 (1971) nr. 5114. 

· Grondwetsherziening; het additionele artikel inzake heerlijke rechten, in: Nederlands Juristenblad, 52 (1977) 846-847. 

· Advocatenarchieven, in: Advocatenblad, 59 (1979) 25-29. 

· Jagen binnen de afpalingskring van een eendenkooi. Principiële rechterlijke uitspraak, in: De Nederlandse Jager, mei 1981. 

· Noot onder arrest Hoge Raad 17 maart 1981, in: Nederlandse Jurisprudentie 1981, 338.