Home†† Curriculum††† Vitae†† Bibliografie†† Onderzoek††† Archiefrecht†† Archiefwetenschap

 

 Eric Ketelaar (1944) was van 1997 tot zijn emeritaat per 1 januari 2009 hoogleraar in de Archiefwetenschap in de Leerstoelgroep Archief- en Informatiewetenschap (afdeling Mediastudies) van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.

 

Van 2003 tot 2008 was hij Honorary Professor aan Monash University te Melbourne; daar was hij sinds Senior Research Fellow in the Faculty of Information Technology, 2009-2018.

 

Aan de Universiteit Leiden verwierf hij in 1967 de graad van meester in de rechten en promoveerde hij in 1978 (cum laude) op het proefschrift "Oude zakelijke rechten, vroeger, nu en in de toekomst".

Hij was assistent en wetenschappelijk medewerker oud-vaderlands recht aan de Leidse universiteit, secretaris van de Archiefraad, directeur van de rijks archiefschool en algemeen medewerker van de algemene rijksarchivaris.

 

In 1980 werd hij benoemd tot plaatsvervangend algemeen rijksarchivaris. Vier jaar later ging hij naar Groningen als rijksarchivaris in die provincie. Van 1989 tot in 1997 was hij algemeen rijksarchivaris. Daarna was hij tot en met 2001 part-time Hoofdinspecteur Rijksarchiefinspectie en vervolgens juridisch adviseur van de algemene rijksarchivaris. 

Van 1992-2002 was hij (deeltijd) hoogleraar Archiefwetenschap  in de afdeling Geschiedenis van de Faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden. Van september 2000 tot en met april 2001 verbleef hij te Ann Arbor (USA) als The Netherlands Visiting Professor aan de University of Michigan (School of Information). Hij was voorts voor korte tijd gasthoogleraar aan de Gakushuin University (Tokio) en de University of Toronto. 

De Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland diende hij als vice-voorzitter en als voorzitter. In 1987 ontving hij van de vereniging de eerste Hendrik van Wijn penning voor zijn werk als eindredacteur van de 13 delen tellende serie "Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland. De KVAN benoemde hem in 2009 tot erelid.

Hij was secretaris voor standaardisatie van de International Council on Archives van 1980-1984. De daaropvolgende acht jaar was hij secretaris van de International Conference of the Round Table on Archives. Van 1996-2000 was hij voorzitter van de Program Management Commission of the International Council on Archives, Vice-President en (1998-2000) Acting President van de ICA. Bij zijn aftreden werd hij benoemd tot Honorary President van de ICA.

Hij was lid van de European Commission on Preservation and Access van 1994 tot 2000 en voorzitter van de vereniging Records Management Conventie. Van 2010 tot 2013 was hij een van de directors van het DLM Forum. Hij was lid van de advisory board van de European Holocaust Research Infrastructure en lid van de groep experts aangaande "The Status and Future of Canada's Libraries and Archives" established by the Royal Society of Canada..

Eric Ketelaar is lid van verscheidene beroepsorganisaties, waaronder de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland, het Verband deutscher Archivarinnen und Archivare en de Society of American Archivists. Hij is lid van o.m. de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen. In 1987 ontving hij van de Franse regering de onderscheiding van Chevalier de l'Ordre d'Arts et des Lettres. In 2003 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij hield voordrachten tijdens conferenties en seminars in vele landen, o.a. tijdens lezingentournees in 1992 in AustraliŽ en Zuid-Afrika, over een breed scala aan onderwerpen op het gebied van de archiefwetenschap. In opdracht van UNESCO schreef hij richtlijnen voor archiefwetgeving. Eveneens in opdracht van UNESCO werkte hij in IndonesiŽ aan de stichting van een archivarissenopleiding, Hij leidde seminars over archiefwetgeving, selectie en archiefmanagement in Centraal Afrika, Midden en Oost Europa en elders.

Zijn lijst van publicaties telt meer dan 400 artikelen in verschillende talen en enkele boeken, waaronder twee inleidingen over archiefonderzoek en een losbladig handboek over archiefrecht. Van 1986 tot 2012 was hij hoofdredacteur van het losbladige handboek "Archiefbeheer in de praktijk", dat nu circa 2000 bladzijden omvat. In 1997 werd een keuze uit zijn artikelen in het Engels, Frans en Duits gebundeld onder de titel 'The Archival Image'. Vanaf de oprichting in 2001 van'Archival Science. International Journal on Recorded Information' was hij 13 jaar lang lid van de hoofdredactie, die hij thans, als lid van de Editorial Board, adviseert.